Paul-Florian DRAGOȘ- Activitatea fizică și performanța sportivă între eficiență managerială, sănătate și impact social (Physical activity and Sport Performance between Managerial Efficiency, Health and Social Impact)

Candidat Paul – Florian DRAGOȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Știința sportului și educației fizice
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 9 decembrie 2022, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Educație Fizică și Sport, str. Pandurilor nr. 7, sala 31
Titlul tezei de abilitare Activitatea fizică și performanța sportivă între eficiență managerială, sănătate și impact social (Physical activity and Sport Performance between Managerial Efficiency, Health and Social Impact)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. REIS Victor Manuel Machado de Ribeiro, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, UTAD, din Vila Real (Portugalia)

2. Prof. univ. dr. BÁNHIDI Miklós, Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem (Hungarian University of Sports Science) din Budapesta (Ungaria)

3. Prof. univ. dr. GROSU Emilia – Florina, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-en, fișier-ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier