Călin-Gabriel TĂMAȘ-Mineralogy of Ores. Applications in Ore Deposits and Archaeometry (Mineralogia minereurilor. Aplicații în Zăcăminte metalifere și Arheometrie)

Candidat Călin – Gabriel TĂMAȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Geologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 22 ianuarie 2016, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Clădirea centrală a Universității „Babeș – Bolyai”, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, amfiteatrul Eugen Stoicovici
Titlul tezei de abilitare Mineralogy of Ores. Applications in Ore Deposits and Archaeometry (Mineralogia minereurilor. Aplicații în Zăcăminte metalifere și Arheometrie)
Componența Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Gheorghe POPESCU, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Gheorghe DAMIAN, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Baia Mare
3. Prof. univ. dr. Ioan BUCUR, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier-[1], fișier-[2], fișier-[3], fișier-[4], fișier-[5], fișier-[6], fișier-[7]
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier