CAMELIA – MARIA DINDELEGAN-Clinical Studies – New Developments in the prognosis and the Psychotherapeutical Interventions in Mental Disorders

Candidat CAMELIA – MARIA DINDELEGAN
Instituţia la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 8 aprilie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, clădirea AVALON, str. Republicii nr. 37
Titlul tezei de abilitare Clinical Studies – New Developments in the prognosis and the Psychotherapeutical Interventions in Mental Disorders
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Assoc. prof. PhD Éva SZABÓ, Universitatea din Szeged, Ungaria
2. Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
3. Prof. univ. dr. Florin – Alin SAVA, Universitatea de Vest din Timişoara
4. Prof. univ. dr. Ştefan SZAMOSKÖZI, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Prof. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI – TĂTAR, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fisier – RO, fisier – EN
Lista de lucrări fisier – RO, fisier – EN
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fisier
Rezumatul tezei de abilitare fisier – RO, fisier – EN
Raport Raport