MONA VINTILĂ-Systemic Family Therapy Applied in Health Psychology

Candidat MONA VINTILĂ
Instituţia la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timișoara
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 8 aprilie 2015, ora 11:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, clădirea AVALON, str. Republicii nr. 37
Titlul tezei de abilitare Systemic Family Therapy Applied in Health Psychology
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. PhD habil. Rosella TOMASSONI, University of Cassino and Southern Lazio, Italia
2. Prof. univ. dr. Mihaela MINULESCU, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti
3. Prof. univ. dr. Ticu CONSTANTIN, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
4. Prof. univ. dr. Ştefan SZAMOSKÖZI, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Prof. univ. dr. Aurora SZENTAGOTAI – TĂTAR, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Curriculum Vitae fisier – RO, fisier – EN
Lista de lucrări fisier – RO, fisier – EN
Fişa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fisier
Rezumatul tezei de abilitare fisier – RO, fisier – EN
Raport Raport