GABRIEL FLORIN MOISA-History and Historiography in Contemporary Romania (Istorie şi istoriografie în România contemporană)

Numele candidatului la abilitare GABRIEL FLORIN MOISA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 9 aprilie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Naţională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare History and Historiography in Contemporary Romania (Istorie şi istoriografie în România contemporană)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ioan Bolovan, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Toader Nicoară, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Roberto Scagno, Universitatea din Padova, Italia
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport