Cătălina-Silvia CRIȘAN-Inovație, Antreprenoriat Digital și Impact Social Sustenabil (Innovation, Digital Entrepreneurship and Sustainable Social Impact)

Candidat Cătălina – Silvia CRIȘAN
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Management
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 10 februarie 2023, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare Inovație, Antreprenoriat Digital și Impact Social Sustenabil (Innovation, Digital Entrepreneurship and Sustainable Social Impact)
Componența Comisiei de abilitare la susținerea examenului 1. Prof. univ. dr. GRIGORESCU Adriana, Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București

2. Prof. univ. dr. ȚIGU Gabriela, Academia de Studii Economice din București

3. Prof. univ. dr. POPA Ion, Academia de Studii Economice din București

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier