Cornelia-Evelina BALAȘ-Adaptări curriculare în dezvoltarea competențelor pentru profesia didactică

Candidat Cornelia – Evelina BALAȘ
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare  16 iulie 2024, ora 12:00
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, str. Sindicatelor nr. 7, sala ”Todoran”
Titlul tezei de abilitare Adaptări curriculare în dezvoltarea competențelor pentru profesia didactică (Curricular Adaptations in the Development of Competences for the Teaching Profession)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1.Prof. univ. dr. STAN Nicolae – Cristian, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2.Prof. univ. dr. MARA Daniel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

3.Conf. univ. dr. FRUMOS Florin – Vasile, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Supleant: Prof. univ. dr. PÂNIȘOARĂ Ion – Ovidiu, Universitatea din București

Supleant: Conf. univ. dr. CATALANO Horațiu – Roco, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare fișier