CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI-Researches Concerning Romanian Prehistory

Numele candidatului la abilitare CORNELIA-MAGDA LAZAROVICI
Universitatea la care este titular candidatul Institutul de Arheologie Iaşi
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 2 octombrie 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Naţională, sala 112
Titlul tezei de abilitare Researches Concerning Romanian Prehistory
Componenţa Comisiei de abilitare Gheorghe Vlad Nistor, Universitatea București
Sabin Adrian Luca, Universitatea ,,Lucian Blaga” din Sibiu
Pál Raczky, Eötvös Loránd University Budapest
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Publication list (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale   Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport