IOAN MARIAN ŢIPLIC-Putere şi religie în Transilvania. Păgânism şi Creştinism (567 – 1272 A.D.)

Numele candidatului la abilitare IOAN MARIAN ŢIPLIC
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 9 octombrie 2014, ora 16:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Națională, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Putere şi religie în Transilvania. Păgânism şi Creştinism (567 – 1272 A.D.)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Sorin Sipoş, Universitatea „din Oradea
2. Coriolan Oprean, Institutul de Arheologie i Istoria Artei al Academiei Române, Cluj-Napoca
3. Florin Curta, University of Florida, SUA
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV(RO)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport