RADU ARDEVAN-Habilitation Thesis

Numele candidatului la abilitare RADU ARDEVAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 27 noiembrie 2014, ora 9:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Naţională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Habilitation Thesis
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Gheorghe Vlad Nistor, Universitatea din Bucureşti
2. Coriolan Oprean, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Francoise Chausson, Universitatea Sorbona, Paris
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport