CRISTINA TEODORA DOBROTĂ-Contribuţii la cercetările actuale în fiziologia stresului la plante (Contribution to the Recent Research Advances in Plant Stress Physiology)

Numele candidatului la abilitare CRISTINA TEODORA DOBROTĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 3 decembrie 2014, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea „Babeş – Bolyai”, str. Kogălniceanu Mihail nr. 1, sala Emil Pop
Titlul tezei de abilitare Contribuţii la cercetările actuale în fiziologia stresului la plante (Contribution to the Recent Research Advances in Plant Stress Physiology)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Marieta Costache, Universitatea din Bucureşti
2. Maria Magdalena Zamfirache, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Carmen Socaciu, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), CV(RO)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport