IOAN ALBU-The Mediaeval Epigraphic Heritage of Central and South-Eastern Europe

Numele candidatului la abilitare IOAN ALBU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 decembrie 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie şi Filosofie, clădirea Institutului de Istorie Naţională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare The Mediaeval Epigraphic Heritage of Central and South-Eastern Europe
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Toader Nicoară, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Sorin Şipoş, Universitatea din Oradea
3. Pál Lovei, Universitatea „Eötvös Loránd”, Budapesta
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport