IOAN CRISTIAN IOJĂ-Environmental planning as research theme in environmental sciences: Romanian case studies

Numele candidatului la abilitare IOAN CRISTIAN IOJĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Bucureşti
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţa mediului
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 18 decembrie 2014, ora 14:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Știinţa și Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30, Amfiteatrul Iustinian Petrescu
Titlul tezei de abilitare Environmental planning as research theme in environmental sciences: Romanian case studies
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Laurenţiu – Călin Baciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Liviu Apostol, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Geta Rîşnoveanu, Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale   Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport