ALIDA IULIA GABOR (TIMAR)-Luminescence Dosimetry Applied in Environmental Studies

Numele candidatului la abilitare ALIDA IULIA GABOR (TIMAR)
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţa mediului
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 15 ianuarie 2015, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Știinţa și Ingineria Mediului, str. Fântânele 30, Amfiteatrul Iustinian Petrescu
Titlul tezei de abilitare Luminescence Dosimetry Applied in Environmental Studies
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ann Wintle, University of Cambridge, UK
2. Tiberiu Rusu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Laurenţiu – Călin Baciu, Universitatea „Babeş-Bolyai” Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), List of publications (EN), CV(RO), CV(EN)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport