MARIAN PETRE-Controlled Cultivation of Mushrooms for a Healthier Environment

Numele candidatului la abilitare MARIAN PETRE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Piteşti
Domeniul tezei de abilitare Biologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 22 ianuarie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea „Babeş – Bolyai”
Titlul tezei de abilitare Controlled Cultivation of Mushrooms for a Healthier Environment
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Cristea, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Cătălin Tănase, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Marcel Pârvu, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport