IOAN SIMION POP-CURŞEU-În căutarea interferenţelor dintre literatură, antropologie şi cinema/À la recherche des interférences entre littérature, anthropologie et cinéma

Numele candidatului la abilitare IOAN SIMION POP-CURŞEU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Cinematografie și media
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 23 ianuarie 2015, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Teatru şi Televiziune a Universităţii „Babeş-Bolyai”, Str. Kogalniceanu, nr. 4, sala Cinema
Titlul tezei de abilitare În căutarea interferenţelor dintre literatură, antropologie şi cinema/À la recherche des interférences entre littérature, anthropologie et cinéma
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Laurenţiu Damian, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti
2. Visarion Alexa, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi
3. Sorin Ion Crişan, Universitatea de Arte din Târgu-Mureş
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Lista lucrari (FR), CV (RO), CV (FR)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport