MIHAI ALEXANDRU CROITOR-Beyond Ideological Conformism: the Sino-Romanian and Yugoslav-Romanian political and diplomatic relations (1953-1970)

Numele candidatului la abilitare MIHAI ALEXANDRU CROITOR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Relații internaționale și studii europene
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 5 februarie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr.1, sala Schuman
Titlul tezei de abilitare Beyond Ideological Conformism: the Sino-Romanian and Yugoslav-Romanian political and diplomatic relations (1953-1970)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Pușcaș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. George Poede , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Nicolae Păun, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport