MIRCEA BRIE-Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue in International Relations and Border Area

Numele candidatului la abilitare MIRCEA BRIE
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Relații internaționale și studii europene
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 5 februarie 2015, ora 11:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr.1, sala Schuman
Titlul tezei de abilitare Ethnicity, Confession and Intercultural Dialogue in International Relations and Border Area
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Pușcaș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Nicolae Păun, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(EN)
Raport Raport