LIVIU PETRU ZĂPÂRŢAN-Unitatea spirituală a Europei într-o lume a globalizării

Numele candidatului la abilitare LIVIU PETRU ZĂPÂRŢAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Relații internaționale și studii europene
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 5 februarie 2015, ora 13
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Studii Europene, str. Em. de Martonne nr.1, sala Schuman
Titlul tezei de abilitare Spiritual Unity of Europe in a World of Globalization (Unitatea spirituală a Europei într-o lume a globalizării)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Pușcaș, Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. George Poede , Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
3. Ioan Horga, Universitatea din Oradea
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO),Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), CV(RO)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Dovezi ale recunoasterii
Indicatorul de evaluare
Raport Raport