TEODOR BULBOACĂ -New Results in the Theory of Differential Subordinations and Superordinations

Numele candidatului la abilitare TEODOR BULBOACĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 6 martie 2015, ora 10:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică şi Informatică, Amfiteatrul Tiberiu Popoviciu, str. Kogălniceanu nr. 1
Titlul tezei de abilitare New Results in the Theory of Differential Subordinations and Superordinations
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Daniel Breaz, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2. Mircea Ivan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Gabriela Kohr, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport