NICOLAE ADRIAN SECELEAN-New results in the theory of countable iterated function systems

Numele candidatului la abilitare NICOLAE ADRIAN SECELEAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 6 martie 2015, ora 12:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică şi Informatică, Amfiteatrul Tiberiu Popoviciu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, etaj 1
Titlul tezei de abilitare New results in the theory of countable iterated function systems
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Adrian Petruşel, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Mihail Megan, Universitatea de Vest din Timişoara
3. Vasile Berinde, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport