ANCA MIRELA ANDREICA-New Computational Intelligence Models Applied to Complex Optimization Problems

Numele candidatului la abilitare ANCA MIRELA ANDREICA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Informatică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 13 martie 2015, ora 13 :00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică şi Informatică, Amfiteatrul Tiberiu Popoviciu, str. Mihail Kogălniceanu nr. 1, etaj 1
Titlul tezei de abilitare New Computational Intelligence Models Applied to Complex Optimization Problems
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Günther Rudolph, Universitatea Tehnică Dortmund
2. Viorel NEGRU, Universitatea de Vest din Timişoara
3. Denis Enăchescu, Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Fisa de verificare (RO)
Impactul rezultatelor (RO)
Performanta academica (RO)
Productia stiintifica (RO)
Raport Raport