ANTONIO VIOREL FAUR-The Actions to Rescue the Jews (1944)at the Western Border of Romania. Historiographical Perceptions (Acţiunile de salvare a evreilor (1944) la graniţa de vest a României. Percepţii istoriografice)

Numele candidatului la abilitare ANTONIO VIOREL FAUR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 19 martie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Naţională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare The Actions to Rescue the Jews (1944)at the Western Border of Romania. Historiographical Perceptions
(Acţiunile de salvare a evreilor (1944) la graniţa de vest a României. Percepţii istoriografice)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ioan Bolovan, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Cornel Sigmirean, Academia Română
3. Constantin Hlihor, Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Abstract(EN), Rezumat (RO)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO) – 1,Lista lucrari (RO) – 2 , CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport