SORIN DOMIŢIAN ŞIPOS-Historiography, Borders and Political Imaginary (Istoriografie, frontiere și imaginar politic)

Numele candidatului la abilitare SORIN DOMIŢIAN ŞIPOS
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 24 martie 2015, ora 13
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Naţională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Historiography, Borders and Political Imaginary (Istoriografie, frontiere și imaginar politic)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ioan – Aurel Pop, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Nicolae Edroiu, Academia Română
3. Dan – Octavian Cepraga, Universitatea din Padova, Italia
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO), Lista lucrari (EN), CV(RO), CV(EN)
Realizari stiintifice si profesionale
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport