PÉTER LÁSZLÓ PAP-Habilitation Thesis

Numele candidatului la abilitare PÉTER LÁSZLÓ PAP
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Biologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 27 martie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Biologie şi Geologie, str. Clinicilor nr. 5-7, sala de curs SZN
Titlul tezei de abilitare Habilitation Thesis
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Marian Gomoiu, Academia Română
2. Andrei Mihalca, Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca
3. Dan Cogălniceanu, Universitatea „Ovidius” din Constanţa
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat (RO), Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrări (RO), Publication list (EN), CV (RO) , CV (EN)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Raport Raport