ION COPOERU-Meaning and Behaviour. Fundamental and Applied Phenomenological Investigations

Numele candidatului la abilitare ION COPOERU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Filosofie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 30 martie 2015, ora 9:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr.1, Sala 10/I Lucian Blaga
Titlul tezei de abilitare Meaning and Behaviour. Fundamental and Applied Phenomenological Investigations
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Virgil Ciomoș, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Carol Veress, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
3. Ioan Biriș, Universitatea de Vest din Timișoara
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat (RO), Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrări (RO), Publication list (EN), CV (RO) , CV (EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Raport Raport