VALER MOGA-Nation Building Through Culture Transylvania and Central-Eastern Europe (20th Century) (Construirea naţiunii prin cultură Transilvania şi Europa central-estică (secolul XX))

Numele candidatului la abilitare VALER MOGA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 31 martie 2015, ora 12:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Institutul de Istorie Naţională, str. Napoca nr. 11, Aula Ferdinand
Titlul tezei de abilitare Nation Building Through Culture Transylvania and Central-Eastern Europe (20th Century) (Construirea naţiunii prin cultură Transilvania şi Europa central-estică (secolul XX))
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Ioan Bolovan, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
2. Cornel Sigmirean, Academia Română
3. Ion Zainea, Universitatea din Oradea
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat (RO), Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrări (RO), Publication list (EN), CV (RO) , CV (EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Raport Raport