OANA BENGA-Developmental Pathways to Self-Regulation: Individual, Social and Cultural Perspectives

Numele candidatului la abilitare OANA BENGA
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Babeş-Bolyai Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 1 aprilie 2015, ora 13:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor nr. 7, sala 19
Titlul tezei de abilitare Developmental Pathways to Self-Regulation: Individual, Social and Cultural Perspectives
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Alin GAVRELIUC, Universitatea de Vest din Timişoara
2. Prof. univ. dr. Lăcrămioara PERJU – DUMBRAVĂ, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Cluj-Napoca
3. Prof. univ. dr. Adriana BĂBAN, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr. Mircea MICLEA, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Prof. univ. dr.Petru CURŞEU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat (RO), Abstract (EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrări (RO), Publication list (EN), CV (RO) , CV (EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale (RO)
Raport Raport