ION ALBULESCU-Orientations in Contemporary Pedagogy. Ideational Foundations for Courses of Action and Good Practices

Numele candidatului la abilitare ION ALBULESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţe ale educaţiei
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 2 aprilie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, str. Sindicatelor nr. 7, sala 11
Titlul tezei de abilitare Orientations in Contemporary Pedagogy. Ideational Foundations for Courses of Action and Good Practices
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Romiţă Iucu, Universitatea din Bucureşti
2. Prof. univ. dr. Constantin Cucoş, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Prof. univ. dr. Vasile Chiş, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
4. Prof. univ. dr. Muşata Bocoş, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
5. Conf. dr. hab. Alina Rusu, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari(RO),CV(EN)
Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale   Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport