Costel SÂRBU-Advanced Chemometric Methods and Their Applications in Analytical Chemistry and Related Fields

Candidat Costel SÂRBU
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Chimie
Data și ora susţinerii publice a tezei de abilitare 26 iunie 2015, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică, str. Arany János nr. 11, sala 97
Titlul tezei de abilitare Advanced Chemometric Methods and Their Applications in Analytical Chemistry and Related Fields (Metode chemometrice avansate. Aplicații în chimia analitică și alte domenii de larg interes)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Prof. univ. dr. Andrei MEDVEDOVICI, Universitatea din București
2. Prof. univ. dr. Victor DAVID, Universitatea din București
3. Prof. univ. dr. Ionel CIUCANU, Universitatea de Vest din Timișoara
Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrari fișier
Fisa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier