Creşterea burselor pentru studenții doctoranzi, începând cu luna ianuarie 2023

Conform ORDIN Nr. 6452/2022, din 22 decembrie 2022, emis de Ministerul Educației, publicat în Monitorul Oficial Nr. 26 din 10 ianuarie 2023,
Începând cu luna ianuarie 2023, cuantumul alocat pentru constituirea fondului de burse doctorale/lună/pe toată durata anului universitar (12 luni)/student-doctorand este diferenţiat pe ani de
studii după cum urmează:

  1. 1.700 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anii I şi II de studii
  2. 1.950 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul III de studii
  3. 1.950 lei pentru studenţii doctoranzi înmatriculaţi în anul IV de studii doar pentru domeniile medicină, medicină dentară, farmacie şi medicină veterinară.