Cuantumul burselor pentru studenții doctoranzi, începând cu 10 octombrie 2023

Conform ORDIN Nr. 6494/2023 din 10 octombrie 2023, emis de Ministerul Educației,
au fost aprobate cuantumurilor burselor pentru studenţii înmatriculaţi la programe de studii universitare, organizate cu finanţare de la bugetul de stat, la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior de stat, în anul universitar 2023 – 2024.