Schimbare în Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală

Lista secretarilor ISD responsabili de Școala Doctorală

Nr. Facultatea Scoala doctorala Persoană responsabilă Adresă e-mail responsabil
1 Pentru studenții – doctoranzi cetăteni străini ( de la toate școlile doctorale) Ioana PANAETE (TALOȘ) ioana.talos@ubbcluj.ro
2 Facultatea de Inginerie Inginerie Mihaela TOPAN mihaela.topan@ubbcluj.ro
3 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Psihodiagnostic și Intervenții Psihologice Validate Științific
4 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Psihologie Cognitivă Aplicată
5 Facultatea de Litere Studii Lingvistice și Literare
6 Facultatea de Teatru si Film Teatru si Film
7 Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica Chimie Oana RUS oana.rus@ubbcluj.ro
8 Facultatea de Fizică Fizică
9 Facultatea de Chimie si Inginerie Chimica Inginerie Chimica
10 Facultatea de Stiinta si Ingineria Mediului Stiinta mediului
11 Facultatea de Teologie Ortodoxă Teologie „Isidor Todoran”
12 Facultatea de Geografie Geografie Gabriela TIMIȘ gabriela.timis@ubbcluj.ro
13 Facultatea de Matematică și Informatică Matematică și Informatică
14 Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Științe Economice și Gestiunea Afacerilor
15 Facultatea de Sociologie și Asistență Socială Sociologie
16 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Didactica. Tradiție. Dezvoltare. Inovație Ioana PANAETE (TALOȘ) ioana.talos@ubbcluj.ro
17 Facultatea de Teologie Reformată și Muzică Ecumene
18 Facultatea de Psihologie și Științe ale educației Educație, Reflecție, Dezvoltare
19 Facultatea de Istorie și Filosofie Filosofie
20 Facultatea de Teologie Romano Catolica Religie, cultură și societate
21 Facultatea de Litere Școala doctorală Studii de Hungarologie
22 Facultatea de Biologie și Geologie Biologie Integrativă Liviu PRIPON liviu.pripon@ubbcluj.ro
23 Facultatea de Educație fizică și Sport Educație fizică și Sport
24 Facultatea de Biologie și Geologie Geologie Teoretica si Aplicata
25 Facultatea de Istorie și Filosofie Istorie. Civilizație. Cultură
26 Facultatea de Istorie și Filosofie Studii de Populație și Istoria Minorităților
27 Facultatea de Știinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicãrii Administraţie şi  Politici Publice Adela LEHENE adela.lehene@ubbcluj.ro
28 Facultatea de Știinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicãrii Comunicare, relaţii publice şi publicitate
29 Facultatea de Drept Drept
30 Facultatea de Studii Europene Paradigma Europeană
31 Facultatea de Istorie și Filosofie Relații Internaționale și Studii de Securitate
32 Facultatea de Știinţe Politice,  Administrative şi ale Comunicãrii Științe politice și ale comunicării