Cristian SEVCENCU-The Left Vagus Nerve as Source of Markers and Target for Bioelectronic Medicines

Candidat

Cristian SEVCENCU

Instituția la care este titular candidatul

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Tehnologii Izotopice și Moleculare din Cluj-Napoca

Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare

Biologie

Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare

26 ianuarie 2021, ora 11

Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Biologie și Geologie, str. Republicii nr. 44.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită pe platforma digitală https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3a8c464d829df04cea9c56d12d7bee864d%40thread.tacv2/1609826406972?context=%7b%22Tid%22%3a%225a4863ed-40c8-4fd5-8298-fbfdb7f13095%22%2c%22Oid%22%3a%22c3b44a08-fe2a-4546-b879-30da1b08c0b0%22%7d

Titlul tezei de abilitare

The Left Vagus Nerve as Source of Markers and Target for Bioelectronic Medicines

Componența Comisiei de abilitare

1. Prof. univ. dr. Lucian HRIȚCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

2. Prof. univ. dr. Ioan MARCUS, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3. Acad. Prof. univ. dr. Octavian POPESCU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Curriculum Vitae

fișier

Lista de lucrări

fișier

Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale

fișier

Rezumatul tezei de abilitare

fișier-Ro, fișier-En

Raportul comisiei de abilitare

fișier