Cristian COMAN-Microorganisms and Habitats: Biodiversity and Bioresource (Microorganisme și habitate: biodiversitate și bioresursă)

Candidat Cristian COMAN
Instituția la care este titular candidatul Institutul de Cercetări Biologice din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Biologie
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 25 ianuarie 2021, ora 11
Locul susținerii publice a tezei de abilitare

Facultatea de Biologie și Geologie, str. Republicii nr. 44.

Modalitatea de organizare a susținerii va ține cont de reglementările în vigoare emise de autoritățile statului, cu aplicare în perioada în care are loc susținerea.

În cazul menținerii suspendării activităților didactice față în față, susținerea publică se realizează în conformitate cu Hotărârea Senatului UBB nr. 15478 din 2020 (https://senat.ubbcluj.ro/category/hotarari/hotararile-senatului-ubb-din-anul-universitar-2020-2021/).

Susținerea publică va putea fi urmărită pe platforma digitală Microsoft Teams

https://bit.ly/3nyCZTN

Titlul tezei de abilitare Microorganisms and Habitats: Biodiversity and Bioresource (Microorganisme și habitate: biodiversitate și bioresursă)
Componența Comisiei de abilitare 1. Acad. Prof. univ. dr. Octavian POPESCU, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2. Prof. univ. dr. Dan VODNAR, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

3. C.Ș. I. dr. Oana MOLDOVAN, Academia Română, filiala Cluj-Napoca

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Cuprinsul portofoliului fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier