ANUNT – Legitimatii CFR – online

ANUNȚ important referitor la legitimațiile pentru transportul CFR

 

CFR Călători a realizat, în cadrul aplicației deja implementate de cumpărare bilete CFR online, un modul special dedicat pentru studenți / studenți doctoranzi prin care aceștia (dintr-un cont de utilizator on-line) pot să declare și să introducă datele necesare creării profilului personalizat și să transmită o solicitare către  Institutul de Studii Doctorale (în cazul doctoranzilor) de care aparține in vederea confirmării de către acesta a calității  de student doctorand care are dreptul la gratuitate la transportul feroviar (conform prevederilor legale în vigoare). Studenții doctoranzi înmatriculați la forma de învățământ Cu frecvență beneficiază de gratuitate la transportul feroviar intern (conf. legii nr. 95/2018).

CFR Călători prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, ale legilor locale și europene privind protecția datelor precum și in concordanță cu scopurile pentru care au fost colectate. Astfel datele personale ale studenților / studenților doctoranzi sunt prelucrate numai în scopul asigurării posibilității înregistrării și certificării calității de student care beneficiază de reducere/gratuitate la transport, precum și la cumpărarea biletelor on-line. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal il reprezintă prevederile art. 6 alin(1) litera c) din GDPR, acestea fiind prelucrate pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine operatorului. Mai multe detalii  aici 

Vă informăm totodată că CFR Călători oferă studenților /studenților doctoranzi și posibilitatea de a se înregistra și de a activa profilul (necesar cumpărării on-line) de la orice casă de bilete cu sistem electronic de emitere din stațiile și agențiile de voiaj CFR Călători, în baza legitimației de student pentru reducere/gratuitate la transport, vizată pentru anul universitar în curs. După această confirmare a calității de student / student doctorand, care se realizează o singură dată pentru fiecare an universitar, biletele vor putea fi procurate și online pe toată durata anului universitar respectiv.

PAȘII DE URMAT:

Pentru achiziționarea biletelor CFR, studentul doctorand accesează ”Înregistrare student pentru cumpărare bilete on-line”.

După declararea/ înscrierea datelor personale (nume prenume, CNP) în cadrul secțiunii ”Înregistrare student pentru cumpărare bilete on-line”, studentul doctorand selectează Institutul de Studii Doctorale din lista facultăților deja declarate/înregistrate în baza de date a CFR Călători. Atenție! In cazul doctoranzilor trebuie să selectați Institutul de Studii Doctorale.

Ca răspuns, Institutul de Studii Doctorale va completa online datele solicitate de formularul online in câmpurile specifice.

Mențiuni:

Pentru doctoranzii din anul I care nu au primit legitimatiile de transport, vă rugăm să accesați aplicația AcademicInfo unde puteti sa generati Adeverinta pentru transport care contine seria si numarul de legitimatie.

Pentru accesare AcademicInfo folositi linkul :   https://academicinfo.ubbcluj.ro/  si pentru recuperarea contului accesati optiunea „HELP – studenti si recuperare de cont”
Doctoranzii din anul II si III pot sa introduca datele referitoare la seria si numarul legitimatiei, de pe legitimatia deja primita in anii anteriori.