Cristina-Anda TĂTAR-Linguistic Foundations of an Applied Translation Theory; Romanian and English Poetry (Baze lingvistice ale unei teorii aplicate a traducerii; Poezia română și engleză)

Candidat Cristina – Anda TĂTAR
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj – Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Filologie
Titlul tezei de abilitare Linguistic Foundations of an Applied Translation Theory; Romanian and English Poetry (Baze lingvistice ale unei teorii aplicate a traducerii; Poezia română și engleză)
Curriculum Vitae + Lista de lucrări fișier-RO, fișier-EN
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Documente solicitate de CNATDCU 1.1.1. Carte de autor unic bazată pe teza de doctorat

1.1.2. Carte de autor unic (monografie, sinteză, studiu lingvistic, etc.)
și
1.3.1. Curs sau manual universitar

1.1.3. Ediţie critică filologică (text vechi, documente, traducerea și editarea critică a unui text scris într-o limbă veche)

1.1.4. Editarea unei opere științifice sau literare; traducerea și dotarea cu aparat critic (note și/sau comentarii) a unei opere