Cristina-Silvia NISTOR-Perspective de dezvoltare și factori de influență asupra evoluției naționale și internaționale a contabilității sectorului public (Development Perspectives and Influence Factors on the National and International Evolution of Public Sector Accounting)

 

Candidat Cristina – Silvia NISTOR
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Contabilitate
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 25 ianuarie 2018, ora 10
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor, str. Teodor Mihali nr. 58-60, sala 118
Titlul tezei de abilitare Perspective de dezvoltare și factori de influență asupra evoluției naționale și internaționale a contabilității sectorului public (Development Perspectives and Influence Factors on the National and International Evolution of Public Sector Accounting)
Componența Comisiei de abilitare numite de CNATDCU 1. Prof. univ. dr. Liliana FELEAGĂ, Academia de Studii Economice din București

2. Prof. univ. dr. Iuliana – Eugenia GEORGESCU, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3. Prof. univ. dr. Vasile RĂILEANU, Academia de Studii Economice din București

Membru supleant: Ovidiu BUNGET, Universitatea de Vest din Timișoara

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de verificare privind îndeplinirea standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier-En, fișier-Ro
Propunerea UBB privind componența comisiei de specialitate pentru evaluarea tezei de abilitare fișier
Raportul comisiei de abilitare fișier