Dana – Veronica RAD – Perspective educaționale ale schimbării comportamentale individuale și organizaționale la adulți, prin învățare și dezvoltare continuă

Candidat Dana – Veronica RAD
Instituția la care este titular candidatul Universitatea „Aurel Vlaicu” din Arad
Domeniul de doctorat vizat pentru abilitare Științe ale educației
Data și ora susținerii publice a tezei de abilitare 8 iulie 2024, ora 17 :30
Locul susținerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe ale Educației, Calea Moților nr. 11, etaj 2, sala 204
Titlul tezi de abilitare Perspective educaționale ale schimbării comportamentale individuale și organizaționale la adulți, prin învățare și dezvoltare continuă
Componența Comisiei de abilitare numite de CSUD 1.Prof. univ. dr. BOCOȘ-BINȚINȚAN Mușata, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

2.Prof. univ. dr. GHERGUȚ Alois, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

3.Prof. univ. dr. MARA Daniel, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Supleant: Prof. univ. dr. Iuliana-Hortensia ZSOLDOS-MARCHIȘ, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca

Supleant: Prof. univ. dr. Popa Laura Nicoleta, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

Curriculum Vitae fișier
Lista de lucrări fișier
Fișa de îndeplinire a standardelor minimale fișier
Rezumatul tezei de abilitare fișier
Propunerea UBB privind componența comisiei de abilitare