DELIA CRISTINA BĂLAȘ-Perspectives on Media and Advertising Research

Numele candidatului la abilitare DELIA CRISTINA BĂLAȘ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Științe ale comunicării
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 9 mai 2014, ora 16
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, str. Traian Moșoiu nr.71, Cluj-Napoca, sala III/2
Titlul tezei de abilitare Perspectives on Media and Advertising Research
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Michael Meyen, Universitatea Ludwig Maximillians din München, Germania
2. Vasile Sebastian Dâncu, Universitatea din Bucureşti
3. George Poede, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport