LUCIAN DANIEL DRĂGUŢ-Object-oriented models for representation and analysis of geographic data

Numele candidatului la abilitare LUCIAN DANIEL DRĂGUŢ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Geografie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 13 mai 2014, ora 9:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Geografie, str. Clinicilor nr. 5-7, sala 52
Titlul tezei de abilitare Object-oriented models for representation and analysis of geographic data
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Mihai Bogdan, Universitatea din Bucureşti
2. Ion Ioniţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
3. Ioan Aurel Irimuş, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport