ADRIANA FLORINA BUICĂ-Periodic Solutions of Differential Systems: Existence, Stability and Bifurcations

Numele candidatului la abilitare ADRIANA FLORINA BUICĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 mai 2014, ora 11:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Matematică şi Informatică, str. Kogălniceanu nr.1, etaj 1, sala Popoviciu
Titlul tezei de abilitare Periodic Solutions of Differential Systems: Existence, Stability and Bifurcations
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Miklos Ronto, University of Miskloc, Ungaria
2. Mircea Ivan, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
3. Cătălin LEFTER, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi
Rezumatul tezei de abilitare Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (EN),CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport