PETRU LUCIAN CURŞEU-Reflections on the cognitive and affective dynamics of groups

Numele candidatului la abilitare PETRU LUCIAN CURŞEU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea Tilburg, Olanda
Domeniul tezei de abilitare Psihologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 16 mai 2014, ora 14:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Titlul tezei de abilitare Reflections on the cognitive and affective dynamics of groups
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Tharsi Taillieu, Katholieke Universiteit Leuven, Belgia
2. Alin Florin Sava, Universitatea de Vest din Timişoara
3. Alin Gavreliuc, Universitatea de Vest din Timişoara
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list(EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport