CRISTIAN – ANTON GĂZDAC-The Roman History, Economy and Daily Life Reflected by the Numismatic Evidence in the Provinces from the Middle and Lower Danube (2nd – 4th Centuries AD)

Numele candidatului la abilitare CRISTIAN – ANTON GĂZDAC
Universitatea la care este titular candidatul Institutul de Arheologie și Istoria Artei, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 21 mai 2014, ora 09.00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea „Babeş–Bolyai”, Cluj-Napoca, Aula „Regele Ferdinand”, str. Napoca nr. 11
Titlul tezei de abilitare The Roman History, Economy and Daily Life Reflected by the Numismatic Evidence in the Provinces from the Middle and Lower Danube (2nd – 4th Centuries AD)
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Mateusz Żmudziński, Universitatea Wroclaw, Polonia
2. Gheorghe Vlad Nistor, Universitatea din București
3. Sabin Adrian Luca, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport