RADU MICULESCU-Contribuţii la teoria sistemelor iterative de funcţii

Numele candidatului la abilitare RADU MICULESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Bucureşti
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 iunie 2014, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj Napoca, strada M. Kogalniceanu nr. 1,  sala 5/I (Tiberiu Popoviciu)
Titlul tezei de abilitare Contribuţii la teoria sistemelor iterative de funcţii
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vasile Berinde,  Universitatea de Nord  din Baia Mare
2. Mihail Megan,    Universitatea de Vest  din Timişoara
3. Adrian Petruşel, Universitatea "Babeş-Bolyai" din  Cluj – Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale – FI(RO)
Verificarea îndeplinirii standardelor minimale – SRI(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport