GEORGIA IRINA OROS-Contributions to the Development of the Theory of Differential Subordinations and Superodinations

Numele candidatului la abilitare GEORGIA IRINA OROS
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea din Oradea
Domeniul tezei de abilitare Matematică
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 7 iunie 2014, ora 11:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Clădirea Centrală a Universităţii „Babeş-Bolyai”, str. M. Kogălniceanu nr. 1, sala „Tiberiu Popoviciu” (5/I)
Titlul tezei de abilitare Contributions to the Development of the Theory of Differential Subordinations and Superodinations
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Daniel Breaz, Universitatea  „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia
2. Stanisława Kanas, Rzeszow University of Technology, Polonia
3. Gabriela Kohr, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport