CONSTANTIN BĂRBULESCU-Medici şi ţărani în România (1860-1910). Cercetări de imagologie socială

Numele candidatului la abilitare CONSTANTIN BĂRBULESCU
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Istorie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 20 iunie 2014, ora 10:00
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Aula Ferdinand, Institutul de Istorie, Strada Napoca, nr. 11
Titlul tezei de abilitare Medici şi ţărani în România (1860-1910). Cercetări de imagologie socială
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Vincent GOURDON, Université Paris IV-Sorbonne
2. Alexandru Florin PLATON, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi)
3. Laurenţiu VLAD, Universitatea din Bucureşti
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport