DORU AUREL POP-Methods and Methodologies of Research in Visual Culture, Film and Media Studies

Numele candidatului la abilitare DORU AUREL POP
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Cinematografie și media
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 18 iulie 2014, ora 10
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Sala Cinema (43) Facultatea de Teatru şi Televiziune, Universitatea „Babeș – Bolyai” din Cluj-Napoca
Titlul tezei de abilitare Methods and Methodologies of Research in Visual Culture, Film and Media Studies
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Manuela Cernat, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bucureşti
2. Visarion Alexa, Universitatea Arte „George Enescu” din Iași
3. Sorin Crișan, Universitatea de Arte din Târgu-Mures
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport