DELIA MARIA GLIGOR-Amperometric sensors for environmental applications based on modified electrodes

Numele candidatului la abilitare DELIA MARIA GLIGOR
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Domeniul tezei de abilitare Ştiinţa mediului
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 30 iulie 2014, ora 10:30
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Ştiinţa şi Ingineria Mediului, str. Fântânele nr. 30, Amfiteatrul Iustinian Petrescu
Titlul tezei de abilitare Amperometric sensors for environmental applications based on modified electrodes
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Tiberiu Rusu, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
2. Camelia Bala, Universitatea din Bucureşti
3. Robert Săndulescu, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO),Publication list (EN),CV(RO), CV(EN)
Fisa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raportul comisiei de abilitare Raport