MIHAELA ALIDA TOMIŢĂ-Highlights of the Social Work for Criminal Justice System

Numele candidatului la abilitare MIHAELA ALIDA TOMIŢĂ
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Sociologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 03 septembrie 2014, ora 13
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş – Bolyai” b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare Highlights of the Social Work for Criminal Justice System
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Doru Buzducea, Universitatea din Bucureşti
2. Ioan Durnescu, Universitatea din Bucureşti
3. Maria Roth, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO), Abstract(EN)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Publication list (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport