COSMIN ŞTEFAN GOIAN-Communication Resources in the Development of Social Work in Romania

Numele candidatului la abilitare COSMIN ŞTEFAN GOIAN
Universitatea la care este titular candidatul Universitatea de Vest din Timişoara
Domeniul tezei de abilitare Sociologie
Data şi ora susţinerii publice a tezei de abilitare 03 septembrie 2014, ora 11
Locul susţinerii publice a tezei de abilitare Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială a Universităţii „Babeş – Bolyai” b-dul 21 Decembrie 1989, nr. 128-130, Sala de consiliu
Titlul tezei de abilitare Communication Resources in the Development of Social Work in Romania
Componenţa Comisiei de abilitare 1. Doru Buzducea, Universitatea din Bucureşti
2. Ioan Durnescu, Universitatea din Bucureşti
3. Maria Roth, Universitatea „Babeş – Bolyai” din Cluj-Napoca
Rezumatul tezei de abilitare Rezumat(RO)
Lista publicaţiilor candidatului Lista lucrari (RO), Publication list (EN), CV(RO), CV(EN)
Fișa de verificare a îndeplinirii standardelor minimale  Verificarea îndeplinirii standardelor minimale(RO)
Raport Raport